Overzicht van publicaties

 

Onbehandeld gedoe leidt tot wantrouwen. Hoe kun je dit voorkomen?

Verschenen bij Roelarta Media Groep, een Belgische site voor werkgevers. Carlos Estarippa, Voorjaar 2013

pdfSlim omgaan met gedoe

Corporate Universities kunnen belangrijk bijdragen aan meer vertrouwen in de onderneming.

Verschenen in het tijdschrift 'NSCU' (Nationale Stichting voor Corporate Universities), Carlos Estarippa, Najaar 2012

pdfOrganisatieontwikkeling & Vertrouwen

De crisis heeft een breuk in het vertrouwen veroorzaakt. Hoe herstel je dit?

Verschenen in het tijdschrift 'Opleiding & Ontwikkeling', Carlos Estarippa, Voorjaar 2012

pdfHerstel van vertrouwen

Naast capaciteiten meer aandacht voor het karakter van de organisatie.

Verschenen in 'Tijdschrift voor Ontwikkeling in Organisaties', Carlos Estarippa,Voorjaar 2012

pdfKarakter van de organisatie

Een basisboek over leren in organisaties. 50 concepten en grondleggers.

Uitgebracht door Kluwer Uitgeverij, Carlos Estarippa is een van de auteurs, Voorjaar 2012

Info over Canon van het Leren

Welke spanningsgebieden kom je tegen als je gaat werken met vertrouwen.

Verschenen in 'HR Praktijk Magazine', Carlos Estarippa, Voorjaar 2012

pdfWerken aan vertrouwen

Welke onderstromen spelen een rol in de werking van vertrouwen.

Verschenen in 'Gids voor Personeelsmanagement', Carlos Estarippa, Najaar 2011

pdfDynamiek van Vertrouwen

Effect van de crisis op medewerkers in organisaties.

Verschenen in regionale dagbladen, Carlos Estarippa, Zomer 2011

pdfEffect van de crisis

Hoe kun je het vertrouwen op de werkvloer versterken?

Verschenen in 'Tijdschrift voor Ontwikkeling in Organisaties', Carlos Estarippa, Voorjaar 2011

pdfVertrouwen op de werkvloer

Een simpel ezelsbruggetje om het vertrouwen te vergroten.

Carlos Estarippa, Voorjaar 2011

pdfABC'tje voor vertrouwen

Over de noodzaak en moeite om te sturen op vertrouwen in organisaties.

Verschenen in 'Personeelsbeleid', Carlos Estarippa, Najaar 2010

pdfSturen op Vertrouwen

Over het ontstaan van wantrouwen en hoe dit om te buigen naar vertrouwen.

Verschenen in 'Develop', Carlos Estarippa, Voorjaar 2010

pdfWantrouwen in Organisaties

Over de neiging om vertrouwen pas bespreekbaar te maken als het ontbreekt.

Verschenen in 'Slow Management', Carlos Estarippa, Voorjaar 2010

pdfGeschaad vertrouwen

Verkennend onderzoek ism de OOA (Orde van Organisatie Adviseurs) over vertrouwen in organisaties.

Intern rapport, Carlos Estarippa e.a., Voorjaar 2010

pdfVertrouwen in Organisaties

Actie onderdzoek uitgevoerd bij het Ministerie van Buitenlandse Zaken naar leren in het werk.

Verschenen in 'Leren in Organisaties', Saskia Tjepkema & Carlos Estarippa, Najaar 2009

pdfLeren in het werk

Interview over de aanleiding om met dit thema vertrouwen te werken.

Verschenen in 'Opleiding & Ontwikkeling', Agnes van der Linden & Carlos Estarippa, Najaar 2009

pdfInterview Carlos Estarippa en Vertrouwen

Wat is de toegevoegde waarde van vertrouwen?

Verschenen in 'Business Magazine IJssel', Jeannette Roskam & Carlos Estarippa, Najaar 2008

pdfVertrouwen is kapitaal

Contact

Linkedin